Pitkän aikavälin laskelmat


Esitettyjen tuloksien taustalla oleva laskentamalli sekä herkkyyslaskelmien oletukset vastaavat raporttia "Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2019".

Näytä oletukset


Kuviossa näkyvän peruslaskelman sekä valitun vertailulaskelman piirtämisessä käytetyn aikasarjan voi ladata Exceliin (CSV-muodossa) sivun pohjalta löytyvän napin avulla.

Tässä esitettävät tulokset on generoitu automaattisesti, joten niissä voi olla pieniä eroja raportissa julkaistuihin herkkyystarkasteluihin verrattuna. Suureet on esitetty suhteessa TyEL-palkkasummaan.Lataa...


TyEL-maksu TyEL-eläkemeno TyEL-varat
Suure
Matala Perus Korkea
Tuotto
Ansiotasoindeksi
Työllisyys
Syntyvyys
Kuolevuus
Työkyvyttömyys